การพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะสู่กระบวนการการเรียนแบบ Active Learning และการพัฒนาทักษะวิชาชีพครู ตามแนวทาง วPA

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายณรงค์ เรืองวิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วยคณะครู เข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการ ณ ห้งโสตทัศนศึกษา โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก

Message us