ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูสังคมศึกษา โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก

การประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูสังคมศึกษา โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย จำนวน 1 อัตรา

ประกาศ
https://drive.google.com/file/d/1Wx-Xim7ngoHe22haxDiOYivY1vMPLXER/view?usp=share_link

ใบสมัคร
https://drive.google.com/file/d/1_lvM_-bfaEDmgtZbFu0bDX3-OEPN96Xp/view

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
https://drive.google.com/drive/folders/1fuVnfOkUckmJz7cwtfMCI0uFvpUpX1fr?usp=share_link

Message us