ที่อยู่โรงเรียน ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก

โรงเรียนดอยหลวงรัชมังคลาภิเษก หมู่ 5 บ้านแม่บงใต้ ตำบลโชคชัย  อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย  
รหัสไปรษณีย์  57110 หมายเลขโทรศัพท์ 053-790087
E-mail : admin@doiluangrat.ac.th
Message us